Liturgisk musikk for festtidene


KYRIE

GLORIA

HALLELUJA

BØNNEROP - menighetssvar forbønn

SANCTUS - Hellig

Vår Far - Herrens bønn: Benytt det som ligger under «Fastetiden»

AGNUS DEI - Guds Lam

Tilbake