Givertjeneste


Givertjenesten i Råde menighet – vil du være med?

Råde menighet har som strategi og ønske: "Mer himmel på jord".  Visjonen vår skal være en inspirasjon som viser retning for det vi driver med i kirken.

Råde menighet vil bidra til en mer inkluderende og varmere kommune. For å nå de målene vi har satt oss trenger vi flere med på laget. Under her finner du informasjon om givertjenesten i Råde menighet. Ta gjerne kontakt med oss på menighetskontoret!