Liturgisk musikk for fastetiden


KYRIE

HALLELUJA

BØNNEROP - menighetssvar forbønn

SANCTUS - Hellig

VÅR FAR - Herrens bønn

AGNUS DEI - Guds Lam

Tilbake