Liturgisk musikk - allmenn serie


Den grønne kirkeårstiden

KYRIE

GLORIA

HALLELUJA før evangelielesningen

HALLELUJA etter evangelielesningen

BØNNEROP - menighetssvar forbønn

SANCTUS - Hellig

VÅR FAR - Herrens bønn: Benytt det som ligger under«Fastetiden»

AGNUS DEI - Guds Lam

Tilbake