Resultat fra kirkevalget


Nå er resultatene for menighetsrådsvalget i Råde klare. Gratulerer til alle som ble valgt - og lykke til med oppgaven!

Resultater av menighetsrådsvalget 2023 for Råde Sokn

 

Medlemmer:

Rangering

Navn

Bostedsadresse

1

Nina Arntzen

Tomb

2

Hilde Haukelid Freim

Tomb

3

Ragnhild Synnøve Johansen Klevmoen

Saltnes

4

Eirin Cathrine Nysted Huseby

Solberg

5

Jane Kathrine Myrås Kihl

Kihl

6

Kari Stensvåg Henriksen

Karlshus

7

Ragnhild Synnøve Borgebund

Missingmyr

8

Sverre Rædergård

Tomb

Varamedlemmer

 

 

9

Lisa Marie Hansen

Karlshus

10

Øyvind Heinåli-Karlsen

Tomb

11

Ivar Aasberg

Karlshus

12

Ragnhild Sandnes Borgebund

Missingmyr

13

Olav Ingebjørn Moe

Tomb

 

Lurer du på resultatene for bispedømmerådsvalget er disse i skrivende stund ikke klare, men de vil bli publisert på kirken.no/borg. 

Tilbake