Nominasjonskomiteens liste til Menighetsrådsvalget i Råde


Nå kan du se hvem som stiller til valg for menighetsrådet i Råde i høst – og komme med egne forslag!

I høst er det kirkevalg, samtidig med kommunerådsvalget. I kirkevalget velges medlemmer til både bispedømmeråd og menighetsråd. De som velges inn i menighetsrådet er med på styre kirken lokalt her i Råde, gjennom strategier og prioriteringer, og på mange andre måter. Medlemmene i menighetsrådet sitter også i fellesrådet som har ansvar for kirkebygg, kirkegårder, og er arbeidsgiver for de fleste av de ansatte i lokalmenigheten.

Under finner du navnene på dem som er nominert til å sitte i menighetsrådet på nominasjonskomiteens liste. Men om du savner noen navn er det ikke for sent å sende inn en supplerende nominasjon. Da må man sende inn en supplerende nominasjon med minst fem underskrifter. Skjema for dette finnes her:

https://ressursbanken.kirken.no/globalassets/5.6%20forslag%20til%20kandidat%20-%20supplerende%20nominasjon%20-%20menighetsr%C3%A5d%20bm.docx

Supplerende nominasjon må det være levert inn til menighetsrådet innen 15. mai 2023.

Nominasjonskomiteens liste:

 

Navn

Født

Stilling

Bosted

 

1

Hilde Haukelid Freim

1973

Avdelingsleder

Tomb

 

2

Ragnhild Synøve Johansen Klevmoen

1970

Nettverksleder

Saltnes

 

3

Ragnhild Synnøve Borgebund

1953

Lærer

Missingmyr

 

4

Jane Kathrine Myrås Kihl

1970

Selger/kontor

Kihl

 

5

Eirin Cathrine Nysted Huseby

1972

Lektor

Solberg

 

6

Sverre Rædergård

1955

Pensjonist

Tomb

 

7

Nina Arntzen

1955

Pensjonist

Tomb

 

8

Lisa Marie Hansen

1950

Pensjonist

Karlshus

 

9

Øyvind Heinåli-Karlsen

1968

Fjøsmester

Tomb

 

10

Ivar Aasberg

1949

Pensjonist

Karlshus

 

11

Kari Stensvåg Henriksen

1955

Pensjonist

Karlshus

 
Tilbake