Årsmøte Råde menighet 27.april 2023


Årsmøte Råde menighet torsdag 27.april på Furuly menighetssenter kl.19.00.

Torsdag 27. april 2023 blir det både årsmøte og et menighetsmøte på Furuly menighetssenter kl.19.00.

Mye skjedde i menigheten vår i 2022 og det vil bli mulighet for å dele erfaringer og tanker om dette på menighetsmøtet.

Du kan lese årsmelding 2022 for Råde menighet ved å trykke her.

Du kan lese årsregnskap 2022 for Råde menighet ved å trykke her.

Hvis du ønsker å få årsmeldingen og regnskapet for 2022 i papirformat så kom innom kontoret på Furuly så ligger det klart for henting.

Velkommen!

Tilbake