Bønnefrokost


Bønnefrokost på Furuly

Annenhver lørdag morgen, kl. 8 -9, samles en liten gruppe mennesker på Furuly, til lett prat, samtale om et bibelord og felles bønn for bygda vår, landet vårt, og ellers alt som ligger oss på hjertet. Vi spiser medbrakt mat, og koker felles kaffe. Bønnefrokost på Furuly er hver lørdag i uker med ulike nr. (oddetallsuker). Fordi vi er få hender det at samlingen utgår. Vi vil gjerne at flere skal bli med på bønnefrokost på Furuly.  Ta derfor kontakt med soknepresten dersom du ønsker å være oppdatert på når det er bønnefrokost.

Tilbake