Menighetsrådet 2019 til 2023


Menighetsråd/Fellesråd:

 

Hilde Freim, leder, e-post        Nestleder Fellesrådet

Ragnhild Klevmoen, nestleder, e-post. Leder av Fellesrådet

Heidi Solberg, medlem, e-post                             

Gjermund Lunder, medlem, e-post                                                                                                                       

Ole Jacob Tveitdal,medlem, e-post                                                                                                              

Mari Værnesbranden,  medlem, e-post    

Anne-Kristin Melby, medlem, e-post                                   

Jo Bertil Værnesbranden (permisjon)

Jane Kihl, medlem, (for Jo Bertil Værnesbranden)  e-post                                                                                       

Vara:

Tone Løwen, 1. vara, e-post                                                                 

Lisa Marie Hansen, 2. vara, e-post                                                                                             

Reidun Sørlie 3. vara, e-post               

 

Kari Sogn er kommunens representant inn i Fellesrådet. Prost Tor Bjørn Andresen Osberg er også fast medlem i Fellesrådet.                                                                                                                    

 

Tilbake