Trenger du skyss?


Trenger du skyss til kirken?                                                                                                                           


Trenger du skyss til kirken?

Kjenner du noen som gjerne skulle vært i kirka men ikke kommer seg i vei? Sjåfører er klare til å bringe til gudstjeneste fra 23. august og hver søndag framover.  Det organiseres kirkeskyss til alle søndags gudstjenester i Råde og Tomb kirke. Frivillige stiller opp med bil og både henter og kjører hjem igjen.

 Skyssen er gratis, og du er hjertelig velkommen til å ringe 907 37 083 på ettermiddagen lørdager – eller søndag før klokken 09.30.  Du finner også telefon nummeret i gudstjenestelista her på nettsida. 
 

BENYTT KIRKEBILEN!

Telefonnummeret til Kirkeskyss er 90 73 70 83.


Tilbake