Sommeren 2021


Informasjon om sommerens gudstjenester og åpningstider ved kontoret. 

 

Sommeren er igang for mange, også for staben. Ferieavviklingen får ikke konsekvenser for åpningstider ved kontoret. Nå har kontoret åpnet igjen for besøkende! Vi gleder oss over det!

I sokneprest Arne-Leon sin ferie vil det være vikarer på gudstjenester, gravferd, dåp og vielser. Dette er Margrete Kvalbein, Sture Jenssen og prost Tor Bjørn Osberg Andresen. 

Staben ønsker alle en riktig god sommer!

Tilbake